יפתח גולדמן (הרצאה בפני החוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה, דצמבר 2007) פילוסופים שונים הציגו בהגותם ביקורת רדיקלית על המציאות האנושית. לעתים היתה הביקורת מכוּוֶנת באופן קונקרטי אל חברת זמנו של הכותב, ולעתים לבשה אופי של דיון כללי על מצבו של האדם בכל...