מי אני

יפתח גולדמן, נשוי + 4. חבר ב-יסו״ד וב-כח לעובדים. פעיל ב-מכללה הכלכלית החברתית. בעל תואר דוקטור לפילוסופיה מאוניברסיטת תל אביב. מרצה במכללה האקדמית לחינוך ״דוד ילין״ בירושלים ובתכנית חכמ״ה באוניברסיטת חיפה.

במה אני מבין משהו? בפילוסופיה פוליטית, סוציאליזם קומונאלי ואחר, חינוך חברתי, ספרות ושירה עברית וכללית, תרבות יהודית, "ארון הספרים היהודי", קהילתניות (Communitarianism), תורתם של קרל מרקס, מרטין בובר ופילוסופים אחרים.

מה מעסיק אותי? .סכנת הפירוק החברתי שהוא תולדת משטר ההפרטה בקפיטליזם המאוחר; ההכרח (והאפשרות) לשקם את החברה (הישראלית והאנושית) באמצעות צורות חדשות של סוציאליזם קהילתי. כל השאר (או כמעט כל השאר) נגזר מזה.

מה יש באתר הזה? כמעט כל מה שכתבתי: מאמרים אקדמיים ואחרים, רשימות ופוסטים. אני מקווה ומאמין שהטקסטים הללו, בהצטרפם יחד, יוצרים תמונה בעלת לכידות פנימית, המלמדת גם על משהו חשוב יותר מאשיותו הפרטית של הכותב.